potůček protéká kolem chalupy

potůček protéká kolem chalupy